AKTUALITY

FRANCHISING FORUM 2022

Dne 1.11.2022 začíná nejvýznamnější akce roku 2022 České asociace franchisingu, které je naše IP mediační centrum Praha řádným členem. Ve spolupráci se zakladatelem je naše IPMC partnerem této významné akce. Můžete si proto napsat na naši adresu info@ipmediace.cz o elektronickou vstupenku s kódem, díky kterému je pro Vás registrace a účast na Franchising foru zdarma. Každý partner má svůj unikátní kód. Franchising forum 2022 je on-line a máme na něm svůj virtuální stánek. V rámci programu proběhne také představení IP mediací jako rychlého a  fektivního způsobu řešení sporů v rámci franchisingového podnikání. Jde o jubilejní 20. ročník on-line konference o franchisingu, která je určená pro laickou i odbornou veřejnost zabývající se podnikáním formou franchisingu. Součástí konference je Výstava franchisingu. Představí se zde téměř 50 konceptů a vystavovatelů, převážně malých a středních podniků. Program bude průběžně doplňován o další akce a také aktuální informace.

V případě Vašeho zájmu je odkaz na registrační web: www.franchisingforum.cz

MEDIACE SPORŮ V OBLASTI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - pozvánka na webinář 5. 10. 2022 

Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky ve spolupráci s Arbitrážním a mediačním centrem Světové organizace duševního vlastnictví si Vás dovolují pozvat na webinář na téma mediace sporů z oblasti duševního vlastnictví. Webinář je první z aktivit, které vyplynuly z memoranda o porozumění podepsaného mezi ÚPV SR a WIPO ADR v květnu tohoto roku, jehož cílem je zvyšovat povědomí o postupech alternativního řešení sporů z oblasti duševního vlastnictví, identifikovat a školit specializované mediátory.

Více informací o webináři, program a link na registrační formulář naleznete ZDE

KURZ VYJEDNÁVÁNÍ PRO IP MEDIÁTORY 

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav připravilo v novém termínu pro IP mediátory a další zájemce z řad mediátorů, advokátů a patentových zástupců prakticky zaměřený dvoudenní trénink vyjednávání se špičkovým lektorem Ing. Vladimírem Nálevkou. Trénink je založený na praktických cvičeních a případových studiích. Významnou součástí školení jsou simulace vyjednávacích situací a modelování optimálního průběhu vyjednávání. Zkušenosti z těchto aktivit umožní správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie a taktiky. Účastníci kurzu obdrží studijní manuál, kde je komplexně a přehledně zpracována problematika vyjednávání včetně vybraných praktických návodů, případových studií a cvičení, jakož i seznam doporučené literatury. Tento dvoudenní kurz vyjednávání se uskuteční ve dnech 13.- 14. října 2022 v Praze. Přihlášky je nutné podat nejpozději do 30. září 2022.

 

Pozvánka ke stažení ZDE

WIPO ADR Highlights 2022, April 28, 2022

Novinky od WIPO Arbitration and Mediation Center

Ke stažení ZDE

STANOVISKO SEKCE ADR ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY K POVINNOSTI MLČENLIVOSTI ADVOKÁTA

Upozorňujeme advokáty – zapsané i nezapsané mediátory – na stanovisko sekce ADR ČAK ze dne 23. září 2021, které reaguje na množící se porušování povinnosti mlčenlivosti:

1.  Činnost zapsaného i nezapsaného mediátora je tzv. jinou činností advokáta ve smyslu § 56 odst. 2 zákona o advokacii.

2. Advokát – zapsaný i nezapsaný mediátor tedy musí dodržovat povinnost  mlčenlivosti,  oprávněné zájmy klientů v mediaci mají přednost před vlastními zájmy advokáta.

3. Dodržování povinnosti mlčenlivosti je dozorováno Komorou, advokáti – zapsaní i  nezapsaní  mediátoři spadají pod její kárnou pravomoc.

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., vedoucí sekce ADR ČAK, Bulletin advokacie č. 10/2021, str. 11

WIPO ADR Highlights 2021, JANUARY 25, 2022

Novinky od WIPO Arbitration and Mediation Center

Ke stažení ZDE

 

KURZ VYJEDNÁVÁNÍ PRO IP MEDIÁTORY 
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav aktuálně připravilo pro IP mediátory a další zájemce z řad mediátorů, advokátů a patentových zástupců prakticky zaměřený dvoudenní trénink vyjednávání se špičkovým lektorem Ing. Vladimírem Nálevkou. Trénink je založený na praktických cvičeních a případových studiích. Významnou součástí školení jsou simulace vyjednávacích situací a modelování optimálního průběhu vyjednávání. Zkušenosti z těchto aktivit umožní správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie a taktiky. Účastníci kurzu obdrží studijní manuál, kde je komplexně a přehledně zpracována problematika vyjednávání včetně vybraných praktických návodů, případových studií a cvičení, jakož i seznam doporučené literatury. Tento dvoudenní kurz vyjednávání se uskuteční ve dnech 5.- 6. května 2022 v Praze. 

Pozvánka ke stažení ZDE


KURZ MEDIACE PRO PATENTOVÉ ZÁSTUPCE BYL ZAKONČEN PŘEDÁNÍM CERTIFIKÁTŮ
Dne 19.11.2021 byl slavnostně zakončen 60hodinový kurz Mediace pro patentové zástupce. Jednalo se o komplexní kurz mediace připravený ve spolupráci s předními lektory. Kurz byl slavnostně zakončen předáním certifikátů, které opravňují absolventa tohoto kurzu k zápisu do seznamu IP mediátorů vedeného IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav.

Fotodokumentace z kurzu ZDEWEBINÁŘ WIPO - MECHANISMY ADR PRO B2B DIGITÁLNÍ SPORY SOUVISEJÍCÍ S AUTORSKÝM PRÁVEM A DIGITÁLNÍM OBSAHEM
Připojte se 18. listopadu 2021 na online akci prezentující výsledky průzkumu WIPO-MCST. Tato online akce představí výsledky průzkumu Arbitrážního a mediačního centra WIPO (WIPO Center) s finanční podporou Ministerstva kultury, sportu a cestovního ruchu Korejské republiky (MCST) o současném využívání mechanismy alternativního řešení sporů (ADR) pro řešení sporů mezi podniky souvisejících s digitálním autorským právem a digitálním obsahem. Zpráva, která vychází z více než 1 000 odpovědí od široké škály zúčastněných stran ve 129 zemích, je jedinečným zdrojem informací, na nichž lze založit vývoj přizpůsobených mechanismů ADR. Na této akci vystoupí autoři zprávy a zaměstnanci Centra WIPO.

Datum a čas: 18. listopadu 2021, od 13:00 do 15:00 CET  


SEMINÁŘ EUIPO O ROZHODOVACÍ PRAXI ODVOLACÍCH SENÁTŮ EUIPO, MEDIACI A NOVÉ LEGISLATIVĚ
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR) pořádá seminář o rozhodovací praxi odvolacích senátů EUIPO, mediaci a nové legislativě.

Místo a čas konání:
Úřad průmyslového vlastnictví České republiky
23. listopadu 2021 od 9:30 hodin do 12:00 hodin.
Registrace účastníků bude zahájena v 9:00 hodin.
Oběd pro účastníky je zajištěn.


Registrace
Účast je zdarma. Je nutno se předem zaregistrovat. Kapacita je omezena.
Registrační email je: jpavkova@upv.gov.cz

Program semináře (pdf, 215 kB)
Simultánní tlumočení bude zajištěno (angličtina/čeština)


WORKSHOP ADRS - CZ IPO
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, ve spolupráci s EUIPO, Vás zve na "Workshop ADRS - CZ IPO", který se uskuteční on-line 19. října 2021 od 10:00 do 13:30. V případě Vašeho zájmu se registrujte ZDE, a to do 18. října 2021. Program akce naleznete ZDE. Před událostí obdržíte pověření pro připojení. 

 
Členové odvolacího týmu ADRS Vám budou k dispozici na: BoA-ADRS@euipo.europa.eu. Tým Boa-ADRS; telefon: +34 965 138 569.


KURZ FRANCHISINGU PRO MEDIÁTORY
IP mediační centrum Praha aktuálně připravilo pro advokáty-mediátory a další zájemce o mediace nadstavbové specializační školení v oblasti franchisingu, a to ve spolupráci s Českou asociací franchisingu. Tento dvoudenní kurz franchisingu se uskuteční ve dnech 14.-15. září 2021 v Praze. Také v oblasti franchisingového podnikání jde totiž o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu. Soudní řešení sporu nemusí přinést očekávaný výsledek, může jít o nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní. V případě franchisingového podnikání připadají v úvahu všechny tyto aspekty. Jedná se o velmi specifické spory vyžadující velkou znalost této oblasti podnikání, a které je žádoucí vyřešit dohodou za účasti specializovaného mediátora.


Leták ke stažení ZDE


KURZ MEDIACE PRO PATENTOVÉ ZÁSTUPCE
Vzdělávací modul č. IV specializačního studia Mediace pro patentové zástupce - 60hodinový kurz. Ve spolupráci s předními lektory v ČR budeme na podzim roku 2021 vzdělávat zájemce o mediaci z řad patentových zástupců, a to v pěti dvoudenních blocích celkem 60 hodin. Kurz je otevřen i dalším zájemcům o mediaci z řad odborné veřejnosti.


Program
23.-24.09.2021
Mgr. Tereza Hanajová
Mediace a jednotlivé fáze mediačního procesu, mediační školy a styly
     
07.-08.10.2021
Mgr. Tereza Hanajová
Základy mediačních technik a dovednosti mediátora, mlčenlivost
     
21.10.2021
PhDr. Lenka Poláková
Zvládání stresu a negativních emocí v práci mediátora
     
22.10.2021
Mgr. Robin Brzobohatý
Komunikační dovednosti v procesu alternativního řešení sporů
     
04.-05.11.2021
JUDr. Martina Doležalová
PhDr. Andrea Matoušková
Specifické situace při mediaci a jejich řešení
     
18.-19.11.2021
Mgr. Tereza Hanajová
Komplexní praktická cvičení komunikačních dovedností mediátora
     
Cena kurzu je stanovena na částku 29.900,- Kč za jednoho účastníka. Přihlášky posílejte prosím e-mailem na adresu info@ipmediace.cz, kde Vám registraci na kurz obratem potvrdíme. Přihlášky je nutné podat nejpozději do 30.6.2021. Záloha ve výši 50% je splatná spolu s podáním přihlášky, doplatek nejpozději do 15.9.2021. Platby prosím poukazujte na náš účet č. 440655/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. Po připsání celé částky obdržíte daňový doklad (nejsme plátci DPH). Kurz bude probíhat prezenčně na Úřadu průmyslového vlastnictví, vždy od 9,00hod do 15,00hod. Účastníci kurzu obdrží certifikát, který je bude opravňovat k zápisu do seznamu IP mediátorů vedeného IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav.  Pro zápis do seznamu zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci je nutno vykonat zkoušku organizovanou Ministerstvem spravedlnosti ČR nebo Českou advokátní komorou pro advokáty. Účastníkům budou v průběhu kurzu poskytnuty praktické informace k těmto zkouškám.

Leták ke stažení ZDE


SPECIALIZAČNÍ STUDIUM MEDIACE PRO PATENTOVÉ ZÁSTUPCE
Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslověprávní výchovy, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, organizují specializační studium v oblasti mediace pro patentové zástupce. Studijní program je veden kvalifikovanými mediátory a spolupracujícími odborníky v oblasti alternativního řešení sporů. Specializační studium Mediace pro patentové zástupce poskytuje patentovým zástupcům znalosti v oblasti mimosoudního řešení sporů. Rozsah školení může být patentovými zástupci variabilně zvolen podle jejich dalšího potenciálního využití. Po absolvování specializačního studia (všech jeho modulů) bude mít patentový zástupce možnost být zapsán do seznamu IP mediátorů vedeného IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav. Výhodou tohoto zápisu je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav. IP mediátor uvedený v seznamu IP mediačního centra Praha bude mít také příležitost využít portálu www.ipmediace.cz, který bude obsahovat seznam vyškolených IP mediátorů připravených řešit spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví.


Zahájení studijního programu je 15. dubna 2021 - více


SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRŮMYSLOVÝCH PRÁV PRO ADVOKÁTY
Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslověprávní výchovy a IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, organizují specializační studium v oblasti duševního vlastnictví pro advokáty. Kurz je veden kvalifikovanými zaměstnanci Úřadu průmyslového vlastnictví a spolupracujícími odborníky v oblasti ochrany průmyslových práv. Kurz je poskytován zdarma mediátorům z řad advokátů. Získané znalosti uplatní advokát ve své mediační praxi. Po ukončení studia bude mít zapsaný mediátor, který je zároveň advokátem, možnost být zapsán na seznam IP mediátorů vedený IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav. Výhodou zápisu na tento seznam je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav a ke školením v oblasti průmyslového vlastnictví pořádaného Úřadem průmyslového vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav. IP mediátor uvedený v seznamu IP mediačního centra Praha bude mít také příležitost využít portálu www.ipmediace.cz, který zveřejní seznam vyškolených IP mediátorů připravených řešit spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví.


Zahájení studijního programu je 8. dubna 2021 - více