AKTUALITY

Ústav poskytuje na této stránce aktuální informace o své činnosti

WORKSHOP ADRS - CZ IPO. IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, ve spolupráci s EUIPO, Vás zve na "Workshop ADRS - CZ IPO", který se uskuteční on-line 19. října 2021 od 10:00 do 13:30. V případě Vašeho zájmu se registrujte ZDE, a to do 18. října 2021. Program akce naleznete ZDE. Před událostí obdržíte pověření pro připojení. 

 

Členové odvolacího týmu ADRS Vám budou k dispozici na: BoA-ADRS@euipo.europa.eu. Tým Boa-ADRS; telefon: +34 965 138 569.

KURZ FRANCHISINGU PRO MEDIÁTORY. IP mediační centrum Praha aktuálně připravilo pro advokáty-mediátory a další zájemce o mediace nadstavbové specializační školení v oblasti franchisingu, a to ve spolupráci s Českou asociací franchisingu. Tento dvoudenní kurz franchisingu se uskuteční ve dnech 14.-15. září 2021 v Praze. Také v oblasti franchisingového podnikání jde totiž o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu. Soudní řešení sporu nemusí přinést očekávaný výsledek, může jít o nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní. V případě franchisingového podnikání připadají v úvahu všechny tyto aspekty. Jedná se o velmi specifické spory vyžadující velkou znalost této oblasti podnikání, a které je žádoucí vyřešit dohodou za účasti specializovaného mediátora.

Leták ke stažení ZDE

KURZ MEDIACE PRO PATENTOVÉ ZÁSTUPCE. Vzdělávací modul č. IV specializačního studia Mediace pro patentové zástupce - 60hodinový kurz. Ve spolupráci s předními lektory v ČR budeme na podzim roku 2021 vzdělávat zájemce o mediaci z řad patentových zástupců, a to v pěti dvoudenních blocích celkem 60 hodin. Kurz je otevřen i dalším zájemcům o mediaci z řad odborné veřejnosti.

PROGRAM

23.-24.09.2021

Mgr. Tereza Hanajová

Mediace a jednotlivé fáze mediačního procesu, mediační školy a styly

     

07.-08.10.2021

Mgr. Tereza Hanajová

Základy mediačních technik a dovednosti mediátora, mlčenlivost

     

21.10.2021

PhDr. Lenka Poláková

Zvládání stresu a negativních emocí v práci mediátora

     

22.10.2021

Mgr. Robin Brzobohatý

Komunikační dovednosti v procesu alternativního řešení sporů

     

04.-05.11.2021

JUDr. Martina Doležalová

PhDr. Andrea Matoušková

Specifické situace při mediaci a jejich řešení

     

18.-19.11.2021

Mgr. Tereza Hanajová

Komplexní praktická cvičení komunikačních dovedností mediátora

     

Cena kurzu je stanovena na částku 29.900,- Kč za jednoho účastníka. Přihlášky posílejte prosím e-mailem na adresu info@ipmediace.cz, kde Vám registraci na kurz obratem potvrdíme. Přihlášky je nutné podat nejpozději do 30.6.2021. Záloha ve výši 50% je splatná spolu s podáním přihlášky, doplatek nejpozději do 15.9.2021. Platby prosím poukazujte na náš účet č. 440655/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. Po připsání celé částky obdržíte daňový doklad (nejsme plátci DPH). Kurz bude probíhat prezenčně na Úřadu průmyslového vlastnictví, vždy od 9,00hod do 15,00hod. Účastníci kurzu obdrží certifikát, který je bude opravňovat k zápisu do seznamu IP mediátorů vedeného IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav.  Pro zápis do seznamu zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci je nutno vykonat zkoušku organizovanou Ministerstvem spravedlnosti ČR nebo Českou advokátní komorou pro advokáty. Účastníkům budou v průběhu kurzu poskytnuty praktické informace k těmto zkouškám.

Leták ke stažení ZDE

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM MEDIACE PRO PATENTOVÉ ZÁSTUPCE. Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslověprávní výchovy, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, organizují specializační studium v oblasti mediace pro patentové zástupce. Studijní program je veden kvalifikovanými mediátory a spolupracujícími odborníky v oblasti alternativního řešení sporů. Specializační studium Mediace pro patentové zástupce poskytuje patentovým zástupcům znalosti v oblasti mimosoudního řešení sporů. Rozsah školení může být patentovými zástupci variabilně zvolen podle jejich dalšího potenciálního využití. Po absolvování specializačního studia (všech jeho modulů) bude mít patentový zástupce možnost být zapsán do seznamu IP mediátorů vedeného IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav. Výhodou tohoto zápisu je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav. IP mediátor uvedený v seznamu IP mediačního centra Praha bude mít také příležitost využít portálu www.ipmediace.cz, který bude obsahovat seznam vyškolených IP mediátorů připravených řešit spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Zahájení studijního programu je 15. dubna 2021 - více

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRŮMYSLOVÝCH PRÁV PRO ADVOKÁTY. Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslověprávní výchovy a IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, organizují specializační studium v oblasti duševního vlastnictví pro advokáty. Kurz je veden kvalifikovanými zaměstnanci Úřadu průmyslového vlastnictví a spolupracujícími odborníky v oblasti ochrany průmyslových práv. Kurz je poskytován zdarma mediátorům z řad advokátů. Získané znalosti uplatní advokát ve své mediační praxi. Po ukončení studia bude mít zapsaný mediátor, který je zároveň advokátem, možnost být zapsán na seznam IP mediátorů vedený IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav. Výhodou zápisu na tento seznam je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav a ke školením v oblasti průmyslového vlastnictví pořádaného Úřadem průmyslového vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav. IP mediátor uvedený v seznamu IP mediačního centra Praha bude mít také příležitost využít portálu www.ipmediace.cz, který zveřejní seznam vyškolených IP mediátorů připravených řešit spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Zahájení studijního programu je 8. dubna 2021 více