top of page
Ing. Martina Kotyková.jpg

Ing. Martina Kotyková, Ph.D.

Předsedkyně správní rady IP mediačního centra

Ing. Martina Kotyková, Ph.D. vystudovala ČVUT, obor ekonomika energetiky. V roce 2010 absolvovala Institut průmyslověprávní výchovy. Vzdělání si dále doplnila v roce 2018 studiem na Metropolitní univerzitě Praha v oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, kde získala doktorský titul. Ve své vědecké práci se zaměřila na právní ochranu grafických uživatelských rozhraní. Její publikace zpracovaná v rámci výzkumu obohatila knižní fond Kongresu USA. Pravidelně publikuje a přednáší i o dalších tématech ochrany průmyslového vlastnictví. Od roku 2007 působí v administrativě týkající se průmyslového vlastnictví. Mezi její působiště patří ČVUT, Úřad vlády a Úřad průmyslového vlastnictví, kde nyní pracuje jako vedoucí samostatného Oddělení podpory ochrany inovací. Martina Kotyková Je autorkou kolektivního díla Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví České republiky, která byla schválena v roce 2020 vládou České republiky a jejímž cílem je zvýšit využívání potenciálu ochrany průmyslového vlastnictví. Problematice podpory ochrany průmyslového vlastnictví ve vědě a výzkumu, v průmyslu a ve vzdělávání se věnovala i v Úřadu vlády. Martina Kotyková je členkou kolegia předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, členkou redakční rady časopisu Průmyslové vlastnictví, předsedkyní správní rady IP mediačního centra, z. ú. a členkou poradního orgánu EUIPO pro ADR (ADR-SAB – Stakeholders Advisory Board). Zastupuje Českou republiku v pracovní skupině ADR při kooperačním programu ECP6, jakož i v pracovních skupinách EUIPO pro podporu ochrany duševního vlastnictví v malých a středních podnicích (ECP6) a v mezirezortních pracovních skupinách (řídící a koordinační výbor pro řízení strategie malých a středních podniků při MPO, skupina pro definování výzev v rámci operačního programu OP TAK, členka sektorové rady Hospodářské komory, členka pracovní skupiny pro Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací).

bottom of page