Ing. Martina Kotyková.jpg

Ing. Martina Kotyková, Ph.D.

Předsedkyně správní rady IP mediačního centra

Ing. Martina Kotyková, Ph.D. (*1971) vystudovala ČVUT, obor ekonomika energetiky. V roce 2010 absolvovala Institut průmyslověprávní výchovy. Vzdělání si dále doplnila v roce 2018 studiem na Metropolitní univerzitě Praha v oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, kde získala doktorský titul. Ve své vědecké práci se zaměřila na právní ochranu grafických uživatelských rozhraní. Její publikace na toto téma, zpracovaná v rámci výzkumu, obohatila knižní fond Kongresu USA, ale pravidelně publikuje a přednáší i o jiných tématech ochrany průmyslového vlastnictví. Od roku 2007 působí v administrativě týkající se  průmyslového vlastnictví. Mezi její působiště patří ČVUT, Úřad vlády a Úřad průmyslového vlastnictví, kde nyní pracuje jako poradce předsedy. V Úřadu průmyslového vlastnictví se nejprve věnovala problematice ochrany průmyslových vzorů a ochraně technických řešení. Byla zodpovědná za 2 konvergenční programy EUIPO týkajících se průmyslových vzorů. Dále se věnuje problematice podpory ochrany průmyslového vlastnictví ve vědě a výzkumu, v průmyslu a ve vzdělávání. Je spoluautorkou Inovační strategie České republiky 2019-2030, pilíře Ochrana duševního vlastnictví. V této souvislosti je iniciátorkou vzniku Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví České republiky, kde navázala na zkušenosti získané při tvorbě Národní politiky vědy, výzkumu a inovací České republiky v Úřadu vlády. Je podporovatelkou zavedení metod ADR v oblasti průmyslového vlastnictví ve všech fázích sporů.