top of page
Jiri_JIRSA_edited.jpg
+420 605 145 772

JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D.

Člen správní rady IP mediačního centra

JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D. (*1979) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze s navazujícím doktorským studiem v oboru autorských práv a studium evropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity v Lovani (Belgie). Od roku 2003 působil v Evropském parlamentu v Bruselu, kde se podílel na podobě řady stěžejní unijní legislativy z oblasti ochrany spotřebitelů, fungování vnitřního trhu, technické harmonizace a práv duševního vlastnictví. Poslanecká kancelář Z. Roithové se za jeho působení dostala mezi TOP25 z celkového počtu 751, co se týče objemu schválené legislativní práce v roli hlavního zpravodaje. Od roku 2014 působil jako 1. náměstek ministra zemědělství odpovědný mimo jiné za oblast legislativy a resortní organizace, kde prosadil celou řadu inovativních změn pro státní správu, což mu vyneslo zařazení mezi nejinovativnější právníky v ČR ze strany časopisu Ekonom. V době působení ve státní správě byl členem dozorčí rady podniků Budvar, Lesy ČR a Výzkumný ústav potravinářský a členem Ústředního krizového štábu ČR i řady dalších meziresortních komisí. Podílel se na množství státních koncepcí a strategických dokumentů. Má prověrku EU/NATO na stupeň tajné. V současnosti působí v Úřadu EU pro duševní vlastnictví ve španělském Alicante, kde se specializuje jak na individuální, tak na kolektivní a certifikační známky. Je zapsaným soudním znalcem pro autorská i průmyslová práva. Od roku 2005 přednášel různé aspekty práv k duševnímu vlastnictví, soutěžní, počítačové a mediální právo na řadě státních i soukromých univerzit. Působil v několika českých advokátních kancelářích a byl na stáži v přední advokátní kanceláři v New Yorku. Absolvoval výzkumný pobyt u prof. Hugenholtze na Institutu informačního práva Právnické fakulty Univerzity Amsterdam. Má za sebou řadu kurzů specializovaných na duševní vlastnictví z institucí jako jsou právnické fakulty Washingtonské univerzity, EDX Harvard, mnichovské univerzity, College of Europe v Bruggách, Světová organizace duševního vlastnictví či Evropská akademie práva. Dlouhodobě je aktivní v neziskovém sektoru, mimo jiné je členem ALAI - Association Littéraire et Artistique Internationale, nejstarší světové organizace sdružující experty v oblasti autorských práv.

bottom of page