top of page
RNDr. Kateřina Hartvichová

RNDr. Kateřina Hartvichová 

Expert na patentové právo

RNDr. Kateřina Hartvichová vystudovala chemiii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Při studiu a krátce po studiu působila jako odborný pracovník ve výzkumu nových katalyzátorů. Od roku 2003 se věnuje oblasti průmyslového vlastnictví, a to zejména patentům a užitným vzorům.  

 

V roce 2005 absolvovala Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví. V roce 2006 složila zkoušky českého patentového zástupce a v roce 2012 zkoušky evropského patentového zástupce. V letech 2015-2016 absolvovala CEIPI Course on Patent Litigation in Europe.

 

Působí jako lektorka Institutu evropských patentových zástupců (epi) a Mezinárodního centra studií v oblasti duševního vlastnictví (CEIPI) při Univerzitě ve Štrasburku. Dále je členkou epi Council a epi Professional Education Committee za Českou republiku.

 

Rovněž aktuálně působí v Pracovní skupině pro kvalitu Poradního orgánu Evropského patentového úřadu. Opakovaně je uváděna jako doporučovaný patentový odborník v celosvětovém žebříčku IAM Patent 1000.

bottom of page