top of page
Mgr. Veronika Otáhalová

Mgr. Veronika Otáhalová

Zapsaná mediátorka

Vystudovala jsem Masarykovu univerzitu Brno, Právnickou fakultu. V roce 1999 jsem nastoupila dráhu advokátní koncipientky, od roku 2004 provozuji samostatnou advokátní praxi a od úspěšného složení mediační zkoušky v roce 2012 působím také jako zapsaná mediátorka. Přes dvacet let tedy pracuji v oboru práva.

Pro podporu své právní pomoci klientům jsem absolvovala řadu neprávních seminářů a tréninků, zaměřených zejména na lepší pochopení klienta a jeho situace, a především na mou lepší orientaci v konfliktu. Zúčastnila jsem se například několika mediačních výcviků ve společnosti Conflict Management International, kurzu obchodního vyjednávání u ČAK, mediačního výcviku transformativní mediace u Brainplay, on-line specializačního studia „Úvod do problematiky duševního vlastnictví pro mediátory“ Úřadu průmyslového vlastnictví a IP mediačního centra Praha, vzdělávacího programu Škola franchisingu – kurz pro IP mediátory nebo osmitýdenního kurzu Mindfulness. Kromě toho jsem absolvovala odbornou stáž pro právníky v USA (Southwesten Legal Foundation v Dallasu).

Svou práci vnímám v široké souvislosti odpovědného chování, proto jsem jako právnička pomáhala v neziskovém sektoru, konkrétně v Integračním centru Praha.

bottom of page