Praktické příklady využití IP mediací v oblasti práv k duševnímu vlastnictví