top of page

Výroční zpráva IP mediačního centra Praha za rok 2021

Aktualizováno: 10. 7. 2022


Dlouhodobým cílem IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav je podporovat ochranu duševního vlastnictví mezi malými a středními podniky, na univerzitách, vysokých školách a ve veřejných výzkumných organizacích, a to ve fázi výzkumu, vývoje a inovací, jakož i při transferu poznatků a technologií do aplikační sféry, a také cíleně podporovat řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví formou ADR metod, zejména formou mediací. Rozhodující úlohu v tomto procesu má spolupráce našeho ústavu s ÚPV, WIPO, EUIPO, AMSP ČR a dalšími organizacemi a odborníky v oblasti duševního vlastnictví a mediací. IP mediační centrum Praha chce být lídrem tohoto procesu, udávat mu za podpory těchto organizací na území České republiky tempo a chce proto soustřeďovat odborníky na nejvyšší možné úrovni kvalifikace pro oblast ochrany duševního vlastnictví a mediace v této oblasti.


IP mediační centrum Praha prosazuje provádění IP mediací ve všech sporech s prvkem duševního vlastnictví s cílem, aby se tento alternativní způsob řešení sporů (ADR) v oblasti ochrany duševního vlastnictví stal běžným a vyhledávaným způsobem řešení konfliktů mezi stranami. Také v oblasti franchisingového podnikání se podílíme na urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu a školíme IP mediátory pro tuto oblast. IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav je řádným členem České asociace franchisingu.


Jsem hrdý na to, že naše IP mediační centrum začalo již v roce 2021 organizačně a technicky podporovat provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů podle pravidel (ADR) IP mediačního centra Praha, vytvořilo seznam kvalifikovaných IP mediátorů a expertů a zpřístupnilo specializovaný portál IP mediací na webových stránkách www.ipmediace.cz.


IP mediační centrum Praha se bude také v roce 2022 dále rozvíjet a bude se aktivně podílet na akcích pořádaných EUIPO a WIPO k proškolení IP mediátorů a prosazování mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Bude se také aktivně podílet na legislativním procesu podporujícím zavedení mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví v rámci České republiky. Jedním z našich nejbližších cílů je také proškolit prostředníky v oblasti autorských práv a zřídit elektronickou platformu pro provádění IP mediací online.


O činnosti našeho IP mediačního centra Praha a jeho dalších plánech se dozvíte více ve výroční zprávě za rok 2021, která byla právě zveřejněna na našich webových stránkách.V Praze dne 25. 6. 2022

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

ředitel IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav21 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page