top of page
Mgr. Daniel Rejman

Mgr. Daniel Rejman

Advokát a IP mediátor

Daniel Rejman (nar. 1971) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1995). Právní praxi získal v advokátní kanceláři Sodomka & Souček, Praha. Po složení advokátních zkoušek se stal členem České advokátní komory (ČAK) a od roku 1999 poskytuje právní služby jako advokát. Nejprve působil jako spolupracující advokát advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol., Praha, v roce 2002 pak založil vlastní advokátní kancelář poskytující právní služby domácí i zahraniční klientele, podnikatelským i nepodnikatelským subjektům a právnickým i fyzickým osobám. Zabývá se zejména obchodním a firemním právem, nemovitostmi, investicemi a akvizicemi, poradenstvím managementu, smluvní agendou, soudním a mimosoudním řešení sporů. Své znalosti si prohlubuje na odborných seminářích a právních konferencích (např. Ochranné známky - Úřad průmyslového vlastnictví, Rozhodčí řízení –The Chartered Institute of Arbitration London ve spolupráci s Českou advokátní komorou, Joint-venture – Mezinárodní unie advokátů, Law Firm Management – AIJA).

 

V roce 2011 úspěšně absolvoval evropský pilotní grantový projekt organizovaný ČAK ve spolupráci s Bruselskou advokátní komorou a zaměřený na implementaci mediace do českého právního prostředí. Získané vědomosti v oblasti mediace, jako alternativního způsobu řešení sporů, si dále prohloubil v navazujícím semináři Obchodní mediace pořádaném ČAK opět ve spolupráci s Bruselskou advokátní komorou. Své znalosti problematiky duševního vlastnictví si rozšířil díky kurzu v podobě specializačního studia pro mediátory z řad advokátů pořádaného Úřadem průmyslového vlastnictví ve spolupráci s IP mediačním centrem Praha, zapsaným ústavem. Rovněž absolvoval Kurz franchisingu pro IP mediátory pořádaný Českou asociací franchisingu. Jako člen sekce ADR (alternative dispute resolution) při ČAK působí ve zkušebních senátech při mediačních zkouškách organizovaných Ministerstvem spravedlnosti a ČAK. Hovoří anglicky.

 

Motto:

"Proč se soudit s nejistým výsledkem a spoléhat se na jiné, když můžete věc přímo ovlivnit a učinit rozhodnutí založené na Vašich potřebách a možnostech, které znáte Vy sami nejlépe."

 

Z mé zkušenosti vím,  že nejlepší rozhodnutí jsou zpravidla ta, ke kterým můžete dospět sami. Někdy však k takovému rozhodnutí vede cesta jen a pouze za pomoci zkušeného mediátora schopného ukázat věc z jiné perspektivy a v jiném světle. Nespoléhejte se proto příliš na rozhodnutí jiných. Taková rozhodnutí totiž často neřeší Vaše opravdové potřeby a zájmy a nemusí být ani funkční. Bezpečnější a jistější je hledat řešení pomocí mediace, kde mediátor nerozhoduje, tak jako soudce nebo rozhodce, tedy za strany ve sporu, ale „jen“ stranám napomáhá svými znalostmi, zkušenostmi a v neposlední řadě i pozorným vnímáním jejich individuálního případu a různými praxí prověřenými mediačními dovednostmi k tomu, aby strany samy aktivně dospěly k vyřešení svých sporů a konfliktů.

 

Chytří se zbytečně nehádají a nesoudí, ale řeší své spory efektivně v mediaci, a to dohodou založenou na principech rozumu, slušnosti, nadhledu a respektu nejen vůči druhým, ale i vůči sobě.

 

Bude mi ctí Vám pomáhat na Vaší cestě k dosažení mediační dohody a provést Vás mediačním procesem jako funkční a prověřenou alternativou schopnou vyřešit Váš obchodní nebo IP spor.

bottom of page