top of page

REFERENCE

Jsem velmi ráda, že IP mediační centrum v návaznosti na podzimní kurz Mediace pro patentové zástupce uspořádalo Kondiční kurz mediace, v němž jsme měli možnost si velmi intenzivní formou potrénovat mediace. Díky menšímu počtu účastníků jsme měli možnost vyzkoušet si několik mediačních kauz, jak v pozici mediátora, tak v pozici sporné strany. Získali jsme tak spoustu nových znalostí, zkušeností a zpětné vazby. To vše v příjemném prostředí IP mediačního centra a pod vedením zkušené mediátorky a lektorky, Terezy Hanajové.
Ing. Michaela Švihlíková, patentový zástupce (Známky a vzory)


Dobrý den, pane doktore, děkuji za zaslané osvědčení o absolvování Kurzu mediace pro patentové zástupce, který se podle mého názoru velmi vydařil. Myslím, že jsme měli štěstí, že jsme jej mohli absolvovat prezenčně a byl tak velmi užitečným i příjemným zpestřením tohoto obtížného období. Je skvělé, že jsme se mohli poučit z přístupu k mediaci a zkušeností opravdu výborných lektorů a vyzkoušet si vědomosti prakticky. Velmi ráda se zúčastním jakéhokoli dalšího školení či setkání v této oblasti. Ještě jednou děkuji, přeji pevné zdraví, narůstající úspěchy a těším se zase někdy příště na viděnou.
Mgr. Alžběta Jurtíková, patentová zástupkyně

Vážený pane doktore, chtěl bych Vám vyjádřit svůj obdiv nad zorganizováním specializačního studia IP mediátorů. To, že jste dokázal do tohoto studia zapojit zkušené pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví a společně jste připravili velice zajímavé přednášky, je nesmírně záslužné. Průběh i obsah školení překonal mé očekávání a kdykoli do mé kanceláře zavítal během přednášky některý z mých kolegů advokátů, trochu mi tu možnost záviděl. Pokud byste s tím souhlasil, rád bych o Vašem skvělém počinu informoval i vedení České advokátní komory.

JUDr. Jiří Navrátil, advokát a zapsaný mediátor

Na jaře t.r. bylo založeno IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, které ve spolupráci s Českou advokátní komorou - sekcí ADR a Úřadem průmyslového vlastnictví proškolilo první IP mediátory, kteří jsou nyní odborně připraveni vést náročné spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv. Cílem tohoto kurzu bylo připravit vysoce kvalifikované mediátory z řad advokátů, kteří budou schopni vést tyto spory za využití pravidel ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav. Jednalo se o velmi intenzivní výcvik advokátů – zapsaných mediátorů, kteří byli proškoleni kvalifikovanými pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví a spolupracujícími odborníky z oboru ochrany průmyslových práv. Přínos založení tohoto Mediačního centra je nesporný a jistě svým úspěchem přesvědčí zúčastněné o smysluplnosti alternativních typů řízení, zejména mediace. Semináře se vyznačovaly vysokou úrovní a velkým úspěchem u advokátů mediátorů. Jeho založením i spoluprací s EUIPO a WIPO ve vazbě na propojení s advokáty mediátory se mediace a její poslání v Česku opět srovnává se světem. 
JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., Vedoucí sekce ADR České advokátní komory

bottom of page