top of page

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada zejména dbá na zachování účelu, pro nějž byl ústav založen a na řádné hospodaření s jeho majetkem.

bottom of page