top of page
Ing. Michaela Švihlíková

Ing. Michaela Švihlíková

Patentová zástupkyně a zapsaná mediátorka

Ing. Michaela Švihlíková vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor Podnikání a právo. V roce 2013 absolvovala Instutit průmyslověprávní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví.

 

Michaela je českou patentovou zástupkyní s oprávněním pro ochranné známky a průmyslové vzory a rovněž evropskou známkovou a designovou zástupkyní.

Ochraně práv průmyslového vlastnictví se věnuje nepřetržitě od roku 2010. Specializuje se zejména na ochranné známky a průmyslové vzory, její znalosti a zkušenosti ale přesahují i do dalších oblastí průmyslového vlastnictví.

 

Od roku 2021 se aktivně věnuje mediacím a dalším způsobům alternativního řešení sporů, a to zejména v oblasti duševního vlastnictví.

V červnu 2023 složila zkoušky mediátorů na Ministerstvu spravedlnosti ČR a stala se zapsanou mediátorkou.

 

bottom of page