top of page
JUDr. Diana Lokajíčková

JUDr. Diana Lokajíčková

Zapsaná mediátorka

JUDr. Diana Lokajíčková je zapsaná mediátorka a IP mediátorka. Mediaci se věnuje od roku 2016. Má certifikáty z řady mediačních školení z ČR i zahraničí. Nejvýznamnější z nich jsou například Intenzivní výcvik profesionálních mediátorů pořádaný v Krakově pod záštitou INADR, dále kurz Mediation and Conflict Resolution pořádaný ESSEC Business School a kurz pořádaný UPV pro mediátory.

 

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získala magisterský a doktorský titul za svou práci věnující se zhodnocení úpravy mediace v ČR a dále diplomatickou akademii Cyrila Svobody. Diana stála při zřízení Mediační kliniky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a dodnes se podílí na jejím chodu.

 

V oblasti práva se věnuje zejména autorskému právu, obchodnímu právu a insolvenčnímu právu. Je autorkou odborných článků z problematiky mediace v praxi. Ve spolupráci s advokátkou Janou Sedlákovou pořádala letní právní školu v roce 2022.

 

V rámci své neziskové činnosti pomohla s projektem posvitsi.cz a věnuje se osvětové činnosti v rámci neziskového spolku Mediv z.s. Hovoří plynně anglicky. 

bottom of page