top of page
JUDr. Jiří Matzner, Ph.D.

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.

Advokát a zapsaný mediátor

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. je advokátem od ledna 2003, zapsaným mediátorem v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti od června 2016. Věnuje se především problematice autorských práv, licenční práv, právu ICT, byl opakovaně zvolen za mediátora v dobrovolné mediaci v soudních sporech plynoucích z projektů IT. Klienty je ceněn pro svůj jedinečný přístup, spolehlivost a obchodní přesah, kterým přistupuje k návrhům řešení. Od roku 2010 je zapsán v seznamu soudních znalců se specializací tvorba, distribuce a užívání autorských práv. JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.  je zakladatelem a vedoucím partnerem Advokátní kancelář Matzner Legal, která se věnuje nejen oblasti duševního vlastnictví, softwarovému právu, ale i obchodním smlouvám, trestnímu právu a právo soukromému. Jeho klienty jsou renomované a světové společnosti, shodně jako začínající společnosti nejen v oblasti IT. JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.  je od roku 2019 přednášejícím na Vysoké Škole Finanční a Správní pro obor právo duševního vlastnictví/autorské právo a také byl v roce 2019 externím přednášejícím na universitě v San Franciscu, International University College of Law. V období let 2005–2015 vyučoval na Vysoké škole bankovnictví (BIVŠ), přednášel na mnoha odborných seminářích se zaměřením na IT a software problematiku, realizuje přednášky a vystupuje na konferencích, také publikoval řadu odborných článků a prací se zaměřením nejen na softwarové právo.

bottom of page