top of page

EUIPO spouští nové mediační centrum pro spory duševního vlastnictví

Aktualizováno: 4. 5.V listopadu 2023 výkonný ředitel João Negrão oficiálně spustil průkopnické mediační centrum úřadu EUIPO. Mediační centrum poskytuje služby alternativního řešení sporů (ADR) pro spory z duševního vlastnictví zdarma.


Mediační centrum EUIPO nabízí řadu služeb ADR, včetně mediace, smírčího řízení a odborného rozhodování. Tyto služby jsou dostupné všem stranám zúčastněným na řízeních inter partes před EUIPO ve druhé instanci.

 

Malé a střední podniky mohou také požádat o ADR pro řízení v prvním stupni, přičemž se toto postupně rozšíří na všechny uživatele do roku 2025. Mediační centrum EUIPO tak zefektivňuje řešení sporů do jediného procesu, čímž se účinně vyhne nákladům a složitosti soudních sporů.


Nabízené nástroje ADR mají za cíl usnadnit rychlé a efektivní globální vypořádání. Mezi další výhody patří flexibilita, důvěrnost a možnost zapojit odborníky na duševní vlastnictví jako IP mediátory. Tento přístup, který je zvláště výhodný pro malé podniky, činí řešení sporů dostupnějším, zejména v přeshraničních případech.

 

V této souvislosti ještě podtrhuji, že EUIPO má zájem na vybudování sítě externích IP mediátorů, kteří budou moci být do tohoto procesu zapojeni. Shora uvedené je pro naše IP mediační centrum Praha a také pro malé a střední podniky významně inspirující a podnětné!


Budeme proto aktivně usilovat o zařazení našich IP mediátorů do tohoto procesu.


V Praze dne 28.01.2024


JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

ředitel IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav

 

26 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page