top of page
Mgr. Tereza Hanajová

Mgr. Tereza Hanajová

Zapsaná mediátorka

Tereza Hanajová je zapsanou mediátorkou a IP mediátorkou s výcvikem a zkušenostmi ve facilitativní a transformativní mediaci. Mediaci se věnuje od roku 2015 a má za sebou několik stovek odmediovaných hodin. Mediaci provádí v českém a anglickém jazyce. 

Je absolventkou Právnické fakulty UK a mediaci a další mimosoudní způsoby řešení sporů v kontextu mezinárodních obchodních sporů studovala taktéž během studijního pobytu na Faculty of Law, University of Kent, ve Velké Británii. Na Právnické fakultě UK se nyní podílí se na výuce mediačních předmětů a přípravy na soutěž IBA-VIAC CDRC, kde také koučuje mediační tým. 

Tereza má specializační výcvik v IP mediaci, ve spolupráci s IP mediačním centrem a UPV lektorovala Kurz mediace pro patentové zástupce, publikovala mimo jiné v časopisu Průmyslové vlastnictví a pravidelně se účastní odborných konferencí a seminářů pořádaných WIPO a EUIPO. 

Tereza je spoluautorkou jedné z nejprodávanějších knih o mediaci Rukověť mediátora.

bottom of page