top of page
Mgr. Evžen Martínek, Ph.D.

Mgr. Evžen Martínek, Ph.D.

IP mediátor

Mgr. Evžen Martínek, Ph.D. (*1975) má široké spektrum znalostí v oblasti práva duševního vlastnictví (IP) a alternativního řešení sporů (ADR). Získal certifikát Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) na základě absolutoria pokročilého trimestrálního kurzu mediace a arbitráže a z workshopu mediace a arbitráže za podpory Intellectual Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) a Licensing Executives Society International (LESI). Má certifikáty z řady dalších školení v mediaci sporů z duševního vlastnictví a obchodních sporů, jako je konference Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) o mediaci IP apod. Je rovněž držitelem osvědčení Institutu pro mediaci a pracovní vztahy v Praze ze vzdělávacího programu „Mediace jako způsob řešení konfliktů“, který je akreditován MŠMT a MPSV. Od roku 2007 pracuje na mezinárodním a právním odboru Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v Praze, který je úřadem pro patenty a ochranné známky České republiky. Zde se věnuje evropskému a mezinárodnímu právu průmyslového vlastnictví, které je přijímáno Evropskou patentovou organizací (EPO), EU a WIPO. V roce 2009 absolvoval dvouleté studium na Institutu průmyslově právní výchovy ÚPV, věnované problematice patentů, ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů, autorského práva, sporných řízení, vymáhání práv duševního vlastnictví, patentových informací a licencí. Vedle toho se zúčastnil vzdělávacích akcí pořádaných Akademií WIPO a Akademií EPO v oblastech transferů technologií, komercializace a oceňování duševního vlastnictví, strategií duševního vlastnictví, spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a duševním vlastnictví. Je autorem odborných článků a studií z problematiky práv průmyslového vlastnictví. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, kde získal magisterský a doktorský titul. Hovoří anglicky a německy. 

bottom of page