IP mediační centrum Praha

Naše logo a jeho význam

Naše logo vyjadřuje spolupráci, tvořivost a sbližování sporných stran (dvou a více) vedoucí ke společnému cíli, kterým je dohoda.

 

Mezi stranami stojí mediátor (modré pole), který pomáhá stranám nalézat řešení jejich sporu.

 

Současně toto logo vyzařuje energii a šíření myšlenek do všech světových stran a otevřenost novým myšlenkám.

Zvolené barvy jsou modrá - jako barva spolehlivosti, inspirace a naděje, hnědozlatá - jako barva tradice, šarmu a sebevědomí.
 

 


V Praze dne 30.11.2020


JUDr. David Karabec, MPA
zakladatel

LOGO je chráněno autorskými právy a je přihlášeno jako ochranná známka, č. přihl. 568765, ÚPV-ČR, 2020