top of page
Mgr. Jan Ježek

Mgr. Jan Ježek

Advokát a zapsaný mediátor

Jan Ježek (*1990) je advokátem a zapsaným mediátorem, který se specializuje na právo duševního vlastnictví. Jan je trvale spolupracujícím advokátem v mezinárodní advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, kde působí od roku 2017 a zaměřuje se na strategické poskytování právních služeb klientům při identifikaci, zápisu, výkonu a ochraně práv duševního vlastnictví, včetně zastupování klientů v jednání s protistranami, v soudních řízeních, stejně jako ve správních řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky či Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, a trestních řízeních.

 

Vedle práva duševního vlastnictví se Jan zaměřuje také na další právní oblasti, a to včetně práva nekalé soutěže, mediálního práva a regulace reklamy, elektronických komunikací, ochrany spotřebitele a hazardních her, což zahrnuje denní poradenství, stejně jako zastupování klientů v jednáních a v řízeních před správními orgány a soudy.

 

Jan absolvoval v roce 2016 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v České republice a v roce 2015 roční studium na Aarhuské univerzitě v Dánsku. Jan absolvoval také řadu školení a výcviků v oblasti vyjednávání, mediace a alternativního řešení sporů. Jan poskytuje mediaci v českém nebo anglickém jazyce.

bottom of page