top of page
Portret_maly_Vitu_edited.jpg

Mgr. Žaneta Vítů

Advokátka a zapsaná mediátorka

Mgr. Žaneta Vítů (*1978) absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a poté začala v Břeclavi působit v oblasti advokacie. V roce 2011 rozšířila své profesní portfolio i na poskytování mediačních služeb. Je lektorkou v oblasti právních, mediačních i dalších témat.

První znalosti a zkušenosti s mediací získala díky prvnímu grantovému vzdělávání v oblasti mediace organizovanému Českou advokátní komorou za spolupráce s Bruselskou advokátní komorou.

 

Má vzdělání v několika specializovaných oblastech mediace, včetně mediace obchodní a IP mediace. Zejména v letech 2012 – 2014 se podílela na praktických trénincích dalších mediátorů v rámci jejich příprav na mediační zkoušky a prohlubování mediačních dovedností. 

Patří mezi první zapsané mediátory v České republice s vysokým množstvím širokého spektra řešených případů. Mediační styl přizpůsobuje potřebám klientů a řešenému konfliktu.

 

Je členkou pracovní sekce České advokátní komory pro oblast alternativního řešení sporů, která je poradním orgánem představenstva České advokátní komory a pravidelnou a aktivní účastnicí Kulatých stolů a konferencí pořádaných v oblasti mediace Právnickou fakultou Palackého univerzity.

 

bottom of page