top of page
karabec_18_edited_edited.jpg
logo KARABEC dusevni vlastnictvi.jpg

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Ředitel a zakladatel IP mediačního centra

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M. (*1964) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1988, kde také získal v roce 1989 doktorský titul v oboru právo. Od počátku roku 1990 se podílel na poradenství začínajícím podnikatelům a v roce 1993 se stal komerčním právníkem. Od roku 1996 působí jako advokát. V roce 1999 absolvoval tříměsíční odbornou stáž ve Spolkové republice Německo pro advokáty střední a východní Evropy, zaměřenou na aplikaci německého práva a práva Evropské unie. V roce 1999 absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V roce 2002 se v rámci vzdělávacího programu ČAK zúčastnil studijní cesty k Obchodnímu soudu ve Vídni a k Mezinárodnímu rozhodčímu soudu ve Vídni. V roce 2003 absolvoval týdenní studijní program ve Francii u Evropského soudu pro lidská práva a u Rady Evropy ve Štrasburku se zaměřením na rozhodovací praxi soudu a vymahatelnost jeho rozhodnutí. V roce 2003 se zúčastnil studijní cesty ke Spolkovému správnímu soudu se sídlem v Lipsku zaměřenou na problematiku evropského práva ve vztahu ke správnímu soudnictví. V letech 2004 - 2012 působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde se specializoval na problematiku průmyslových práv a licencí. Od roku 2005 do roku 2017 byl členem Nizozemské obchodní komory v Praze (Netherlands Chamber of Commerce in Prague). Od roku 1999 aktivně spolupracuje s Českou advokátní komorou, kde působil v letech 1999-2008 v sekci pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, přičemž v letech 2005-2006 působil jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. V roce 2018 se stal členem Sekce pro duševní vlastnictví České advokátní komory. V roce 2019 dokončil dvouleté specializační studium Master of public administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI), kde získal manažerský titul MPA. V roce 2021 úspěšně dokončil postgraduální studium (LL.M.) alternativního řešení sporů (mimosoudní řešení sporů, mediace, arbitráž) v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Od roku 2020 je členem Katedry ekonomie a managementu Vysoké škody finanční a správní, a.s. (VŠFS), kde se zaměřuje na právo duševního vlastnictví. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice průmyslových a autorských práv, licencí, ochraně know-how a obchodního tajemství, nekalé soutěže, jakož i procesnímu zastupování klientů v těchto oblastech práva. V roce 2017 založil specializovanou konzultační, poradenskou a vzdělávací společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o., která se zaměřuje na konzultační, poradenskou, vzdělávací a publikační činnost v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv, licencí, ochrany know-how a obchodní tajemství, nekalou soutěž a franchising. Společnost provozuje vlastní Školící a mediační centrum v oblasti ochrany duševního vlastnictví a je zakladatelem IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav. JUDr. David Karabec, MPA je ženatý a má čtyři dcery. Ve svém volném čase se s rodinou věnuje horské turistice, lyžování a golfu.

bottom of page