top of page

Poznatky o ochraně IP

Pro malé a střední podniky, vysoké školy, univerzity, výzkumné a vývojové organizace

Aktivity ústavu

Ústav zprostředkovává malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže, a způsobech alternativního řešení sporů (ADR), zejména formou mediací. Spolupracuje přitom s malými a středními podniky, vysokými školami a dalšími organizacemi, kteří se na činnosti ústavu podílejí, např. formou dne otevřených dveří, účastí na veletrzích či osobními konzultacemi.

Akce a novinky 

PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Z COSME FUND - SLUŽBA PŘEDBĚŽNÉ DIAGNÓZY V OBLASTI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (IP SCAN)

 

Z programu COSME FUND jsou pro rok 2022 rozdělovány malým a středním podnikům finanční prostředky Evropské komise a  EUIPO na ochranu průmyslového vlastnictví. Konkrétně se jedná o tyto dva druhy podpory:

I. Voucher 1 v hodnotě 1.500,-EUR, který zahrnuje:

​- Proplacení 90 % služby IP scan - nákladů na služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví poskytnutých prostřednictvím úřadů duševního vlastnictví EU.

​- Proplacení 75 % poplatků za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů podané na vnitrostátní, regionální a unijní úrovni a 50% poplatků za mezinárodní přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů.

II. Voucher 2 v hodnotě 750,-EUR, který je možné jej použít na dotace národních patentů. Národní patenty jsou dotovány z 50 %.

 

​Žádosti o dotace je možné podávat od 10. 1. 2022 do 16. 12. 2022. Malý a střední podnik může žádat o dotace z SME Fund jednou ročně.

Více informací o projektu na blogu.

Spolupráce

Spolupráce s Asociací malých a středních podniků:

Spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví:

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu:

European IPR Helpdesk

Evpropský helpdesk pro otázky práv k duševnímu vlastnictví:

Bulletin Evropského helpdesku:

bottom of page