Poznatky o ochraně IP

Pro malé a střední podniky, vysoké školy, univerzity, výzkumné a vývojové organizace

Aktivity ústavu

Ústav zprostředkovává malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěže, a způsobech alternativního řešení sporů (ADR), zejména formou mediací. Spolupracuje přitom s malými a středními podniky, vysokými školami a dalšími organizacemi, kteří se na činnosti ústavu podílejí, např. formou dne otevřených dveří, účastí na veletrzích či osobními konzultacemi.

Akce a novinky v roce 2021

V roce 2021 bude EUIPO implementovat fond Evropské komise COSME FUND pro malé a střední podniky pro obnovu ekonomiky po pandemii COVID-19 (Ideas Powered for Business SME Fund).

 

Očekává se, že fond přispěje k rychlejšímu zotavení ekonomiky EU a k posílení růstu malých a středních podniků v EU, čímž si udrží konkurenceschopnost. Z tohoto fondu EUIPO bude financovat IP pre-diagnostic services IP scan malým a středním podnikům (SME), přičemž SME refunduje 75% této částky za poskytnuté služby. Specialisté z oboru duševního vlastnictví pomohou SME s určením hodnoty aktiv duševního vlastnictví. To usnadní SME vypracovat obchodní strategii v duševním vlastnictví v současné době i v budoucnosti. Dále z tohoto fondu bude poskytována 50 % dotace na přihlašovací poplatky pro ochranné známky a pro průmyslové vzory registrované u EUIPO nebo v národních úřadech. Podrobné informace o čerpání těchto dotací lze najít na webových stránkách EUIPO.

Pro zkontaktování s poskytovatelem služby IP pre-diagnostic services (IP scan) se obraťte na: Ing. Martinu Kotykovou, Ph.D.,  E: mkotykova@upv.cz. 

Spolupráce

Spolupráce s Asociací malých a středních podniků:

Spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví:

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu: