Přednášky a publikace

Ochrana duševního vlastnictví a alternativní řešení sporů (ADR)

Přednášková činnost

Ústav zajišťuje přednáškovou činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, Evropským úřadem pro duševní vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví a dalšími organizacemi.

Na rok 2021 jsou zajištěny tyto vzdělávací akce:

Publikační činnost

Ústav rovněž zajišťuje publikační činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví ve spolupráci s předními odborníky z praxe.