top of page
O nás
Wave

O nás

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, je nezisková organizace, jejímž cílem je zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví (IP), zejména mezi malými a středními podniky, v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a transferu poznatků a znalostí do aplikační sféry. Chceme přitom prosazovat možnosti alternativního řešení sporů (ADR) v této oblasti, zejména formou mediací. Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. V oblasti IP se jedná o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k vytváření, uplatňování a hodnocení předmětů duševního vlastnictví.

Ředitel a zakladatel IP mediačního centra Praha

Činnost ústavu

ČINNOST ÚSTAVU

Ústav provozuje společensky užitečnou činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví

IP mediační centrum Praha zprostředkovává malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěži, a způsobech alternativního řešení sporů (ADR), zejména formou mediací.

IP mediační centrum Praha shromažďuje znalostní podporu zejména od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Evropské patentové organizace (EPO), Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v oblasti ochrany duševního vlastnictví a řešení sporů s tím souvisejících prostřednictvím mediací (ADR).

IP mediační centrum Praha zajišťuje přednáškovou a publikační činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví, provádí výzkumnou činnost ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví.

IP mediační centrum Praha zprostředkovává zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školí je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV, a organizačně a technicky podporuje provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů.

foto MD.jpg

Dovolte mi vyjádřit radost a uspokojení ze založení IP mediačního centra Praha, zapsaného ústavu, které ve spolupráci s Českou advokátní komorou - sekcí ADR a Úřadem průmyslového vlastnictví proškolilo první IP mediátory, kteří jsou nyní odborně připraveni vést náročné spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv.                 

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D.

Advokát a zapsaný mediátor

Vedoucí sekce ADR České advokátní komory

IP mediátoři

IP MEDIÁTOŘI a EXPERTI

Vlna

Náš mediační
TÝM

„IP mediátor“ je fyzická osoba uvedená na seznamu mediátorů IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, která je odborně kvalifikována vést specializované spory z duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv, podle pravidel ADR. 
Foto_Evžen Martínek I_edited.jpg

IP mediátor

Jiří Matzner_edited_edited.jpg

IP mediátor

karabec_18_edited_edited_edited.jpg

IP mediátor

Tereza Hanajová

IP mediátorka

Diana Lokajíčková.jpg

IP meditárorka

aKST_4012cb-s.jpg

IP mediátorka

Ing_edited.jpg

IP mediátorka

FOTO 2_edited_edited_edited.jpg

IP mediátorka

FOTO 2_edited_edited_edited.jpg

IP mediátorka

Portret_maly_Vitu_edited.jpg

IP mediátorka

JAJZ new_edited.jpg

IP mediátor

Daniel Rejman

IP mediátor

FOTO_edited_edited_edited.jpg

Expert na oceňování IP

Náš expertní
TÝM

Expert je odborník na oblast duševního vlastnictví, která je předmětem sporu, jehož účast může IP mediátor stranám sporu navrhnout za účelem rychlého a efektivního vyřešení sporu podle Pravidla 5, odst. 5 (ADR) IP mediačního centra Praha
Kateřina Hartvichová

Expert na patentové právo

Franchising Expert
Lektor-Lostak_edited_edited.jpg

Expert na franchising

Také v oblasti franchisingového podnikání se podílíme na urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu a
školíme IP mediátory pro tuto oblast.

logo Česká Asociace Franchisingu
logo Škola Franchisingu
IP mediace

Mám zájem o provedení IP mediace

Děkujeme za zprávu, ozveme se Vám nejpozději do 24 hodin.

Správní rada

PARTNEŘI ÚSTAVU

logo KARABEC dusevni vlastnictvi.jpg
ÚPV - LOGO.jpg
LOGO - FB.jpg

Hlavní mediální partner

iprosperita_RGB.jpg

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada je složená z odborníků, kteří zejména dbají na zachování účelu, pro nějž byl ústav založen a na řádné hospodaření s jeho majetkem. Správní rada schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu. Rozhoduje o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího předmětu. Správní rada má tři členy, přičemž funkční období člena správní rady je pětileté.

Vlna
Ing_edited_edited.jpg
Svobodová-Eva-1-723x1024_edited_edited_edited.jpg
Kontakt
bottom of page