top of page
Naše poslání
Wave

Naše poslání

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, je nezisková organizace, jejímž cílem je zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví (IP), zejména mezi malými a středními podniky, v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a transferu poznatků a znalostí do aplikační sféry. Chceme přitom prosazovat možnosti alternativního řešení sporů (ADR) v této oblasti, zejména formou mediací. Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. V oblasti IP se přitom jedná o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k vytváření, uplatňování a hodnocení předmětů duševního vlastnictví.

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Ředitel a zakladatel IP mediačního centra Praha

Činnost ústavu

ČINNOST ÚSTAVU

Ústav provozuje společensky užitečnou činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví

IP mediační centrum Praha zprostředkovává malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěži, a způsobech alternativního řešení sporů (ADR), zejména formou mediací.

IP mediační centrum Praha shromažďuje znalostní podporu zejména od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Evropské patentové organizace (EPO), Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v oblasti ochrany duševního vlastnictví a řešení sporů s tím souvisejících prostřednictvím mediací (ADR).

IP mediační centrum Praha zajišťuje přednáškovou a publikační činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví, provádí výzkumnou činnost ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví.

IP mediační centrum Praha zprostředkovává zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školí je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV, a organizačně a technicky podporuje provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů.

IP mediátoři

Náš mediační tým

IP mediátor je kvalifikovaný odborník, který je připravený vést specializované spory z duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv, podle pravidel ADR. 

Náš expertní tým

Expert je odborník na oblast duševního vlastnictví, která je předmětem sporu, jehož účast lze navrhnout za účelem rychlého a efektivního vyřešení sporu.
Experti

Partneři ústavu

iprosperita
DAVID KARABEC ochrana duševního vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví
Česká asociace franchisingu
Asociace malých a středních podniků ČR
Kontakt
Vlna

Vedení ústavu

karabec_18.10.2022-3.jpg

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Ředitel a zakladatel IP mediačního centra Praha

  • Linkedin
Mgr. Tereza Hanajová

Mgr. Tereza Hanajová

Zástupkyně ředitele pro mezinárodní spolupráci

  • Linkedin
bottom of page