Original_edited.jpg

Potřebujete rychlé a efektivní vyřešení Vašeho sporu v oblasti duševního vlastnictví?

 

O nás

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, je nezisková organizace, jejímž cílem je zvýšit povědomí o ochraně duševního vlastnictví (IP), zejména mezi malými a středními podniky, v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a transferu poznatků a znalostí do aplikační sféry. Chceme přitom prosazovat možnosti alternativního řešení sporů (ADR) v této oblasti, zejména formou mediací. Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. V oblasti IP se jedná o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k vytváření, uplatňování a hodnocení předmětů duševního vlastnictví.

Ředitel a zakladatel IP mediačního centra Praha

 

ČINNOST ÚSTAVU

Ústav provozuje společensky užitečnou činnost v oblasti ochrany duševního vlastnictví

IP mediační centrum Praha Zprostředkovává malým a středním podnikům, jakož i vysokým školám, univerzitám, výzkumným a vývojovým organizacím, odborné veřejnosti z řad vynálezců a dalším zájemcům poznatky o ochraně duševního vlastnictví, know-how a obchodního tajemství, jakož i nekalé soutěži, a způsobech alternativního řešení sporů (ADR), zejména formou mediací.

IP mediační centrum Praha shromažďuje znalostní podporu zejména od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Evropské patentové organizace (EPO), Úřadu pro duševní vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v oblasti ochrany duševního vlastnictví a řešení sporů s tím souvisejících prostřednictvím mediací (ADR).

IP mediační centrum Praha zajišťuje přednáškovou a publikační činnost v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví, provádí výzkumnou činnost ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a ochrany duševního vlastnictví.

IP mediační centrum Praha zprostředkovává zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školí je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV, a organizačně a technicky podporuje provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů.

V oblasti franchisingového podnikání se podílíme na urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu a
školíme IP mediátory pro tuto oblast.

Wave

Mám zájem o provedení IP mediace

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav

Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8

Děkujeme za zprávu, ozveme se Vám nejpozději do 24 hodin.

SPRÁVNÍ RADA 

Správní rada dbá na zachování účelu, pro nějž byl ústav založen

 

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada je složená z odborníků, kteří zejména dbají na zachování účelu, pro nějž byl ústav založen a na řádné hospodaření s jeho majetkem. Správní rada schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu. Rozhoduje o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo o změně jejího předmětu. Správní rada má tři členy, přičemž funkční období člena správní rady je pětileté.

PARTNEŘI ÚSTAVU

logo KARABEC dusevni vlastnictvi.jpg
ÚPV - LOGO.jpg
LOGO - FB.jpg

Hlavní mediální partner

iprosperita_RGB.jpg