top of page
JUDr. Martina Doležalová, Ph.D.

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D.

Advokátka a zapsaná mediátorka

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D. byla v roce 2019 uvedena do Síně slávy v oboru mediace za její dlouhodobý přínos a práci v oblasti mediace. Je zakladatelkou mediace v občanských a obchodních věcech na České advokátní komoře. V tomtéž roce 2019 byla vyhlášena Mediátorkou roku České republiky. Praktikuje mediaci na plný úvazek v obchodních a občanskoprávních věcech. Mediovala stovky kauz od roku 2013, kdy byla registrována do Seznamu zapsaných mediátorů při Ministerstvu spravedlnosti ČR. Klienty je vysoce hodnocena za její profesionalitu a osobní přístup. Je opakovaně (2019,2020,2021) uváděna v londýnském žebříčku Who Is Who Legal Mediation jako doporučovaný mediátor v České republice. V roce 2011 byla certifikována v mediaci rovněž Bruselskou advokátní komorou a Českou advokátní komorou, včetně Diplomu v obchodní mediaci. Od roku 2016 je kociliátorkou ve spotřebních sporech mezi advokátem a spotřebitelem na České advokátní komoře, jmenovanou předsedou České advokátní komory. JUDr. Martina Doležalová, PhD. je vedoucí Sekce ADR na České advokátní komoře coby poradního orgánu představenstva Komory, lektorkou mediace na České advokátní komoře, Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vysoké škole CEVRO Institutu v Praze (postgraduální program LLM Mediace a rozhodčí řízení). Dodnes vzdělala v mediaci více než 250 advokátů. Je vedoucím autorského kolektivu a spoluautorkou komentáře k zákonu o mediaci (nakladatelství Beck 2014). Rovněž je autorkou řady odborných článků a konferenčních příspěvků doma i v zahraničí na téma mediace. V r. 2014 úspěšně ukončila doktorská studia na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v oboru Mezinárodní právo soukromé (PhD.). Je členkou České advokátní komory (advokátkou) od roku 1996.  Pracovní zkušenosti: smluvní právo, právo nemovitostí, obchodní a občanské právo. Jazykové znalosti: čeština, slovenština, němčina, angličtina (aktivně), ruština (pasivně).

bottom of page