top of page
Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

Advokátka a zapsaná mediátorka

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. se zabývá mediací od roku 2013, kdy absolvovala zkoušku mediátora u České advokátní komory a stala se zapsanou mediátorkou. V roce 2014 se účastnila kurzu obchodní mediace u České advokátní komory. Mediaci realizuje v rámci občanských, obchodních, pracovních, spotřebitelských a rodinných konfliktech nebo sporech s veřejným prvkem.

 

V roce 2021 absolvovala online specializační studium „Úvod do problematiky duševního vlastnictví pro mediátory“ Úřadu průmyslového vlastnictví a IP mediačního centra Praha.  V rámci svého pedagogického působení na Právnické fakultě v Olomouci přednášela předmět Právo duševního vlastnictví. Je spoluautorkou publikace International encyclopaedia of Intellectual property, Hague: Kluwer Law International, 2005, 212 s. Kromě toho pravidelně publikuje v odborném tisku, přednáší na konferencích a je odbornou asistentkou na Právnické fakultě v Olomouci, kde přednáší korporační a insolvenční právo.

 

V advokacii působí od roku 1998. Během své praxe v advokacii se věnovala významným klientům ze státní správy v rámci aplikace autorského zákona. V roce 2003 ukončila Doktorský studijní program Teoretické právní vědy na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v oboru občanského práva a získal akademický titul Ph.D. Od roku 2018 působí jako lektorka Justiční akademie v Kroměříži, kdy realizuje přednášky z mediace, korporačního práva a občanského práva.

bottom of page