Služby mediátorům

Zprostředkování odborných znalostí od WIPO, EUIPO a ÚPV v oblasti mediací

Spolupráce s mediátory

Ústav zprostředkovává zájemcům o činnost mediátora odborné znalosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví a školí je pro oblast duševního vlastnictví ve spolupráci zejména s WIPO, EPO, EUIPO a ÚPV a organizačně a technicky podporuje provádění mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím proškolených mediátorů.

Za tím účelem ústav spolupracuje s Českou advokátní komorou a Komorou patentových zástupců České republiky a dalšími subjekty. Školí zapsané mediátory i zájemce o tuto činnost.

 

Ústav vede seznamy proškolených mediátorů v oblasti IP a připravuje IP specialisty ke zkouškám zapsaných mediátorů podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Ústav se spolupráci s Úřadem Evropské unie pro duševního vlastnictví (EUIPO) připravuje na rok 2021 proškolení mediátorů v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Semináře jsou plánované na březen - duben 2021.

Specializační studium pro mediátory z řad advokátů

Úřad průmyslového vlastnictví, Institut průmyslověprávní výchovy a IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav připravili pro advokáty - mediátory atraktivní nabídku.

 

  • Kurz je poskytován mediátorům z řad advokátů zdarma.

 

  • Účelem je podpořit mimosoudní řešení sporů v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

 

  • Kurz je veden kvalifikovanými pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví a spolupracujícími odborníky z oboru ochrany průmyslových práv.

 

  • Kurz bude v případě příznivé epidemické situace prezenční, v opačném případě bude převeden do online prostředí.

 

  • Absolvent nabyté vědomosti uplatní ve své mediační praxi.

 

  • Po absolutoriu bude mít mediátor, který je zároveň advokátem, možnost být zapsán na seznam IP mediátorů vedený IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav

 

  • Výhodou zápisu je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha , zapsaný ústav, ke školením v oblasti průmyslového vlastnictví organizovaným Úřadem průmyslového vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav, jakož i přístup ke vzdělávání v oblasti mediací u výše uvedených subjektů.

 

Registraci účastníků zajišťuje odd. Institut průmyslověprávní výchovy ÚPV. V případě zájmu pište PhDr. Janě Engelové Pavkové na adresu: jpavkova@upv.cz nejpozději do 31. března 2021.

Wave

Mám zájem o proškolení v IP mediacích

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav

Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8

Děkujeme za Váš zájem, ozveme se Vám nejpozději do 24 hodin.

Zápis do seznamu IP mediátorů

Po absolutoriu školení pro IP mediátory má mediátor možnost být zapsán na seznam IP mediátorů vedený IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav. 

 

Výhodou zápisu je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha , zapsaný ústav, ke školením v oblasti průmyslového vlastnictví organizovaným Úřadem průmyslového vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav, jakož i přístup ke vzdělávání v oblasti mediací u výše uvedených subjektů.

Základní dokumenty pro IP mediátora:

Rámcová smlouva o zprostředkování IP mediací

Pravidla ADR IP mediačního centra Praha

Etický kodex IP mediátora